Rupa u koloru


Crna rupa je nebesko telo s drugom kosmičkom brzinom većom od brzine svetlosti tako da ga ni svetlo ne može napustiti.
Prostor u kojem je velika masa zbijena u malom prostoru zbog čega se, nakon što pređe granicu crne rupe (tzv. horizont događaja), ništa, pa čak ni svetlost, ne može otrgnuti privlačnoj gravitacijskoj sili te mase.
Ljudi koji su bili začetnici i relevantni naučnici u istraživanju i pokušaju dokazivanja crnih rupa su :
Džon Viler, Džon Mičel, Karl Svarcšild, Subramanija Čandrasekar, i naravno Stiven Hoking.
Sam Hoking u poslednjih 30 godina postavlja i obara teorije vezane za crnu rupu, i kreira način na koji mi poimamo njeno postojanje.

Danas je Stiven Hoking pomalo uzdrmao svet, u svakom slučaju barem laike svojom hipotezom da crne rupe ne postoje.
Postoje sive rupe.
“Odsustvo horizonta događaja znači da crne rupe ne postoje, u smislu objekta od kog svetlost ne može pobeći”, stoji u radu nazvanom Očuvanje informacija i vremenska prognoza crnih rupa. 
Hoking smatra da snop svetlosti koji pokušava da pobegne od crne rupe biva samo kratkotrajno zaustavljen na njenoj ivici, a da se zatim iz te tačke postepeno rasipa u svemir. 
Međutim, Rafael Buso, teoretski fizičar Berkli univerziteta i bivši Hokingov student priznaje da će mnogi fizičari njegovu hipotezu smatrati besmislicom. 

“Ideja da nema tačaka iz kojih ne možete pobeći od crne rupe je čak radikalnija od one da postoji horizont događaja. Međutim, činjenica da i dalje raspravljamo o takvim pitanjima i 40 godina posle Hokingovih prvih radova o crnim rupama, daje takvoj pretpostavci veliki značaj”.

Površno analizirajući sve ovo mogu da zaključim, da mi je donekle jasno.
Isto tako površno čitajući komentare po našim portalima( da to mi je jedna od omiljenih disciplina u sajber svemiru), došao sam do zaključka da neverovatan broj žitelja ove naše zemlje, savršeno razume o čemu je ovde i reč i oštro se protivi ovoj hipotezi.
Srce mi je puno kada vidim da moj narod shvata ovako kompleksne stvari, ali ne shvata da ga jedna te ista ekipa polupismenih idiota jaši već skoro 30 godina.

Ponovo se moram osvrnuti na svoj hendikep.
Evo ustao bih da vam aplaudiram, ali ne mogu iako moj hendikep ne boli.
Nadam se da vas vaša glupost itekako boli.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s