CHANGES

Uvek moramo da se menjamo , barem i na gore.
To je jedini način da uvidimo gde smo i koji su nam dometi i koje su nam mane.
U srži ljudskog bića je da teži ka evoluciji , da teži ka savršenstvu.
Retko ko ga može postići ali jako malo volje i snage je potrebno da bi smo pokrenuli taj proces. Kada ga zaokružimo , i kada postanemo svesni promene to se automatski odražava na naše stanje i psihe i načina na koji nas okolina percepira.
Kada se menjamo na bolje , mi sami postajemo daleko pozitivniji , kako za sebe tako i za ljude oko nas.
Zar upravo to i nije poenta svega?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s