Moralni imperativ

Moralni imperativ je, u filozofiji, unutrašnje čovekovo načelo prema kojem on određuje svoje postupke. Osvnovne postulate moralnog imperativa nalazimo već kod Platona, koji je “najviše Dobro” izvodio iz svojih ontoloških postavki. On to “najviše Dobro” nigde jednoznačno ne definiše, ali kaže da je “pravičnost dati svakome ono što mu pripada” (Resp, 332c) te ustvrđuje da postoji jedan moralni zakon koji važi za sve pojedince i države.”

Fino to zvuči, samo da li je to tako i u praksi?
Današnja civilizacija je sazdana na imperijama koje su bile sve, samo ne moralne.
Barem za današnje shvatanje morala.
Kad smo kod toga, šta je danas moralno?
Znam skačem sa teme na temu.
Zato ću se vratiti na početak.
Grci?
Rimljani?
Imperije koje su negovale homoseksualizam, pedofiliju?
Čuveni Severni narodi koji su praktikovali incest?

Njima je to bilo očigledno društveno prihvatljivo, da li to onda znači da je i moralno?
Pogledajmo stanje danas u našoj zemlji.

Mnogo toga je društveno prihvatljivo, političari koji kradu, lažu, poznate ličnosti koje su svakodnevno akteri neke sex afere, sveštenici upleteni u pedofiliju i propagiranje mržnje i nasilja?
Glas onih koji se bune protiv toga je praktično nečujan. Da li to znači da je ovakav vid ponašanja moralan?
Ko tačno treba da uspostavi moralne norme?
Šta ćemo sa tom prvobitnom idejom da moralni zakoni važe za sve pojedince i države, ako znamo da su neke zemlje praktično ozakonile silovanje?
Ko je od nas danas uopšte moralan, i ko može da govori o moralu?
Izgleda da svako vreme donosi nov moralni standard.
To prejudicira da je moral krajnje fleksibilan. Do te mere da iz mog ugla posmatrano i ne postoji.
Eto, to sam samo hteo da kažem.
Dao sam vam par premisa, sad sami pokušajte da izvučete konkluziju.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s