Gromovi

 Kada bi vam neko rekao da priča sa gromovima, šta bi ste pomislili o toj osobi?

Zamislite još kada bi vam ta osoba rekla, da sa gromovima priča na Srpskom jeziku.

Prilično sam siguran da bi ste zaobilazili takvu osobu u veoma širokom luku.

Takav čovek je za ludaru, zar ne?

Samo zato što je mnogima apstraktno sve što njihovo ograničeno znanje može da objasni.

Navešću samo neke od meni najzanimljivih misli dotičnog gospodina, vi ih dobro izanalizirajte.

Budite “open minded” što bi rekli Ameri. Otvorite um.

” Čovek mora biti sentimentalan prema pticama. To je zbog njihovog krila. I on ih je nekada imao, prava i vidljiva! ”

” Ja sam deo svetlosti, a ona je muzika, svetlost ispunjava mojih šest čula: ja je vidim, čujem, osećam, mirišem, dotičem i mislim. Misliti je kod mene šesto čulo. Čestice svetlosti su ispisane note. Jedna munja može biti čitava sonata. Hiljadu munja je koncert. Za taj koncert ja sam stvorio loptaste munje koje se čuju na ledenim vrhovima Himalaja. ”

” Moje duhovno uvo je veliko kao nebo koje vidimo iznad nas. Svoje fizičko uvo uvećao sam radarom. Po teoriji Relativiteta dvie paralelne linije sastaće se u beskraju. Time će i Ajnštajnova kriva postati prava. Jednom stvoren, zvuk traje večno. Za čoveka on može da iščezne, ali nastavlja da traje u tišini koja je njegova najveća moć.”

” Krvotokom se može upravljati, kao i mnogim procesima u nama i oko nas. ”

NOVINAR: To je priča da je Mark Tven napisao Tajanstvenog stranca, onu divnu knjižicu o Satani, inspirisan vama.

”  Reč “Lucifer” mi je draža. Gospodin Tven voli da se našali. U detinjstvu sam jednom ozdravio čitajući njegove knjige. Kada smo se ovde upoznali i to mu ispričao, bio je toliko ganut da je zaplakao. Postali smo prijatelji i često je dolazio u moj laboratorij. Jednom je zatražio da mu pokažem mašinu koja je vibracijama izazivala osećanje blaženstva.

Bio je to jedan od onih izuma za zabavu, kojima sam se ponekad bavio. Opomenuo sam gospodina Tvena koliko sme da ostane pod tim vibracijama. Nije me poslušao i ostao je duže. Završilo se time što je, poput rakete, držeći se za pantalone, odjurio u izvesnu prostoriju. Bilo je to Đavolski smešno, ali ja sam sačuvao ozbiljnost. Vratimo se na prilagođavanje telesnog sklopa. Pored hrane, vrlo važan je i san. Od dugog i iscrpljujućeg rada, koji je iziskivao nadljudski napor, ja bih se posle jednog sata spavanja potpuno povratio. Stekao sam sposobnost da upravljam snom, i zaspim i budim se u čas koji sam sebi odredio.

Ako mi nešto u onome što radim nije jasno, primoravam sebe da mislim o tome u snu i na taj način nalazim rešenje ”

Sada vam je verujem već mnogo jasnije o kome govorim ili i dalje mislite da je reč o čoveku, koji baljezga verovatno pod uticajem alkohola ili opijata?

” Razgovaram sa munjama i gromovima. Najčešće na mom maternjem jeziku. U njemu ima reči i zvukova, naročito u poeziji, koji su pogodni za to.Zvuk ne postoji jedino u gromu, već i u munji; kod nje je on pretvoren u sjaj i boje, a boje se mogu slušati. Jezik je odreči, što znači da je od zvukova i boja. Svaki grom i munja su različiti i imaju svoja imena. Ja neke od njih nazivam imenima onih koji su mi bili bliski u životu, ili po onima kojima se divim.U nebu sevaju i grme moja majka, sestra, brat Danilo, pesnik Zmaj i ličnosti iz srpske istorije. Imena kao što su Izaija, Ezekijel, Leonardo, Betoven, Goja, Faradej, Puškin i sve neugasle vatre označuju jata i spletove munja i gromova koji ne prestaju svu noć, i zemlji donose blagorodnu kišu ili pale šume i ljudska naselja. Postoje munje i gromovi, i to oni najsjajniji i najmoćniji, koji ne iščezavaju. Oni se vraćaju i ja ih prepoznam među hiljadama. ”

Babica ga je nazvala Dete Groma navodno, jer je rođentokom jedne divlje oluje.

On je nosio svetlost i prizivao gromove.

Lucifer i Perun u jednoj osobi.

Sigurno jedan od najbriljantnijih umova ikad.

Putnik kroz vreme.

Najveći među vizionarima.

Nadam se da ne moram da vam govorim o kome je reč.

Nadam se da ćete to shvatiti i bez pomoći Google-a.

Ako ne, onda vam je edukacija više nego potrebna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s